شما اینجا هستید:   خانه
 

 

رياست دانشگاه

اخبار

  


 

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

1

اطلاعیه تخفیف های دانشجویی نیمسال دوم93-92

تاریخ ارسال:1393/01/27

2

دانشگاه  آزاد  اسلامی واحد  گناوه  در ایام  نوروز پذیرای نزدیک به چهارهزار نفر شامل اساتید ،کارمندان و خانواده های آنها بوده است.                 

         تاریخ ارسال:1393/01/23                                                                                                             

3

برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

تاریخ ارسال:1392/12/18                                   

4

عملکرد اساتید و دانشجویان  دانشگاه  آزاد  اسلامی واحد گناوه  در حوزه تحقیق و پژوهش

تاریخ ارسال:1392/12/13

5

بازدید دکتر زارع نماینده محترم تام الاختیار  در هیات امنای استانهای فارس، بوشهرو کهگیلویه بویراحمد و دکتر واشقانی فراهانی معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد  اسلامی از دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گناوه 

تاریخ ارسال:1392/12/18

6

عملکرد اساتید و دانشجویان  دانشگاه  آزاد  اسلامی واحد گناوه  در حوزه تحقیق و پژوهش

        تاریخ ارسال:1392/12/13

 

 
  ریاست واحد
....................................
  
معاونت اداری و مالی
....................................
  
معاونت آموزشی
....................................
  
معاونت پژوهش و فناوری
....................................
  
معاونت دانشجویی
....................................
  
معاونت عمرانی
....................................
  
روابط عمومی
....................................
  دفتر فرهنگ اسلامی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
....................................
 
فرم های پژوهش و فناوری
....................................
 
امور پایان نامه ها
....................................
  
مركز رشد واحد گناوه
....................................
  
 كتابخانه ديجيتال
....................................
  
مجلات علمی تخصصی واحد
....................................
  
سيستم جستجوی كتاب
....................................
  
سيستم پست الكترونيك
  اتوماسیون آموزش
....................................
  
چك ليست رشته ها
....................................
  
تقویم آموزشی
....................................
  
دبیرخانه هیأت علمی
....................................
  
دانشکده ها
....................................
  
دایره امتحانات
....................................
  ضوابط و مقررات آموزشی  

 
سرفصل دروس
 
  مناقصات و مزايدات
....................................
  آموزش ضمن خدمت

....................................
 
صندوق رفاه دانشجویان
....................................
  
وام بعد از فراغت از تحصیل
....................................
  
وام تقسيط شهريه
....................................
  
اطلاعيه های امور مالی
....................................
  دريافت فرم های اداری
....................................
  دریافت فیش حقوقی      

  
اتوماسیون تغذیه
....................................
  
تخفیف شهریه چند دانشجو
....................................
 
  نقل و انتقالات دانشجویی
....................................
  
امور فارغ التحصیلان
....................................
  
امور خوابگاه ها

  

تقويم دانشگاهي

 

 
تقويم  دانشگاهي نيمسال دوم 93-92
 
شروع انتخاب واحد 92/11/20
 
پايان انتخاب واحد92/11/26
 
شروع كلاس ها 92/11/26
 
پايان كلاس ها 93/03/9
 
شروع امتحانات 93/3/18
پايان امتحانات 93/4/9