شما اینجا هستید:   خانه
 

 

تقويم دانشگاهي

تقويم  دانشگاهي نيمسال تابستان94-93

شروع انتخاب واحد 94/04/04

شروع كلاس ها 94/04/15

پايان كلاس ها 94/05/24

شروع امتحانات 94/05/24

پايان امتحانات 94/06/01

 

 
  ریاست واحد
....................................
  
معاونت اداری و مالی
....................................
 
 معاونت آموزشی
....................................
 
 معاونت پژوهش و فناوری
....................................
  
معاونت دانشجویی
....................................
 
 معاونت عمرانی
....................................
  
روابط عمومی
....................................
  
دفتر فرهنگ اسلامی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
....................................
 
فرم های پژوهش و فناوری
....................................

  امور پایان نامه ها

....................................
  مركز رشد واحد گناوه
....................................
   
كتابخانه ديجيتال
....................................
  مجلات علمی تخصصی واحد
....................................
  سيستم جستجوی كتاب
....................................
  
سيستم پست الكترونيك

  اتوماسیون آموزش
....................................
  
چك ليست رشته ها
....................................
  
تقویم آموزشی
....................................
  دبیرخانه هیأت علمی
....................................
  دانشکده ها
....................................
  
دایره امتحانات
....................................
  
ضوابط و مقررات آموزشی  

 
سرفصل دروس
 
  مناقصه هاو مزايده ها
....................................
  آموزش ضمن خدمت
....................................
 
صندوق رفاه دانشجویان
....................................
  
وام بعد از فراغت از تحصیل
....................................
 
 وام تقسيط شهريه
....................................
  اطلاعيه های امور مالی
....................................
  دريافت فرم های اداری
....................................
  
دریافت فیش حقوقی      

  
اتوماسیون تغذیه
....................................
  
تخفیف شهریه چند دانشجو
....................................
  
نقل و انتقالات دانشجویی
....................................
  
امور فارغ التحصیلان
....................................
  
امور خوابگاه ها

  دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول  95-94 دانشجو می پذیرد.

اخبار

آدرس دانشگاه : بندرگناوه - چهارراه معلم-خیابان دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن تماس : 07733148399-07733148400-07733148320