نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 5359
پرینت

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زیبا توکلی

رشته تحصیلی:دکتری شیمی آلی

وضعیت استخدام :عضو هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد  اسلامی واحد گچساران

مرتبه علمی : استاد یار

 

تحصيلات:

دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي : شیمی کاربردی    دانشگاه محل تحصيل :  آزاد اسلامی واحد گچساران

از سال              1368                       تا سال      1372            معدل16.51

- دوره فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي : شیمی محض گرایش آلی    دانشگاه محل تحصيل : آزاد اسلامی واحدگچساران

از سال 73       تا سال      76       معدل 18.34

- دوره دكتري تخصصي(Ph.D.)؛ رشته تحصيلي :     شیمی آلی   دانشگاه محل تحصيل : واحد علوم تحقیقات تهران


  كشور محل تحصيل :  ایران            از سال  87                   تا سال 92         معدل 19.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره ها و كارگاههاي آموزشي

 

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

کشور برگزار کننده

سال برگزاری

مدت به روز

نام دوره وکارگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

83

3

Word

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

83

4

ویندوز مقدماتی98

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

83

6

ویندوز تکمیلی98

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

84

4

آشنایی با روانشناسی تحول

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

4

آشنایی عمومی با بسته نرم افزاری MS.Office

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

6

آشنایی با کامپیوتر ومقدمات

Windows XP

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

روشهای برقراری ارتباط موفق

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

آشنایی با اینترنت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

6

آشنایی با نرم افزار

Excel

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

85

2

آشنایی با نرم افزار

power point

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

86

2

بهینه سازی روابط استاد ودانشجو

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

86

1

آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

86

2

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

87

3

زبان انگلیسی عمومی1

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

87

4

روانخوانی قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

3

روانشناسی تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

1

الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

2

انگیزش و یاددهی درس

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

2

کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم وتربیت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

1

آشنایی با آیین نامه های آموزشی وپژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

2

فلسفه تعلیم وتربیت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

1

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

3

الگوهای یاددهی و یادگیری

;دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

ایران

91

1

آشنایی با روانشناسی تحول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه

ایران

97

32 ساعت

روانخوانی و مفاهیم  قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه

ایران

96

16 ساعت

تفسیر سوره حمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه

ایران

97

32 ساعت

تفسیر سوره نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه

ایران

95

2 روز

دانش فرهنگ و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه

ایران

97

3 ساعت

ملاحظات رشدی تربیت فرزند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ایران

97

2 ساعت

انقلاب اسلامی و چالش های پیش رو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ایران

96

2 ساعت

تحولات اجتماعی و سیاسی و چالش ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ایران

97

16 ساعت

غرب شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ایران

97

16 ساعت

سبک زندگی اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ایران

97

2 ساعت

هم اندیشی نقش دانشگاهیان در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی

 

 

سابقه تدریس

 

 

دانشگاه/موسسه

مقطع

موضوعات تدريس

كارشناسي

ارشد

دكترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران

*

*

 

شیمی عمومی، کلیه دروس شیمی آلی در مقطع کارشناسی، مباحث نوین، سنتز، هتروسیکل و شیمی آلی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های پژوهشی

رديف

عنوان طرح پژوهشي

مرجع تصويب

اعتبار طرح (ميليون ريال)

سال پايان پژوهش

1

تهیه فنی تویین وتیوفنی تویین و مشتقات آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

9،900،000

1384.4.20

2

روشی نوین و موثر برای سنتز مشتقات 1و5-بنزودیازپین ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

49،900،000

89.07.30

 

در شرایط بدون حلال

     

3

سنتزبرخی ترکیبات هتروسیکل از قبیل مشتقات کینوکسالین و 1،8دی اکسو اکتا هیدرو زانتن ها با استفاده از کروم تری کلرید ساپورت شده با سیلیکاژل بعنوان کاتالیزوری قابل بازیافت بی خطر وبسیار ارزان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

49،900،000

89.08.14

4

سنتز 1،2،4،5-تترا استخلافی ایمیدازول ها با استفاده از تیو پروپیل سولفوریک اسیدهای پیوند شده به سیلیکاژل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

110،900،000

90.01.28

نشان ها و جوایز علمی

®  پژوهشگر برتر در سال 1386 دانشگاه آزاداسلامی واحد گچساران

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره

سال انتشار

1

Three modified activated carbons by different ligands for the solid phase extraction of copper and lead

Journal of Hazadous Materials

7

2007

2

Rapid and highly efficient trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyl    disilazane(HMDS) Catalyzed by reusable zirconyl triflate

Journal of OrganometalicChemistry

3

2008

3

copper concentration using micelle-mediated extraction in real sample

Journal of Iranian Chemical Research

1

2008

4

Synthesis of 1,2,4,5-Tetrasubstituted Imidazoles Using Sulfric Acid ([3-(3-Silicapropyl)sulfanyl)Propyl]ester as a Recyclable Solid Acid

Journal of Heterocyclic Chem

49

2012

5

Metal hydrogen sulfates M(HSO4)n: As efficient catalysts for the synthesisof quinoxalines in EtOH at room temperatur

Journal of Chinese Chemical Society

55

2009

6

Ionic liquids as efficient catalysts for synthesis of phosphorylated dialkylsuccinates containing phthalazin-1-one moieties

IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS

4

2014

7

Copper-Catalyzed Synthesis of 2H-Thiopyran Derivatives from Alkynes,Sulfonyl Azides, Carbon Disulfide, and Malononitrile

Helvetica Chimica Acta

96

2013

8

DIASTEREOSELECTIVE ONE-POT SYNTHESIS OFPHOSPHORYLATED N,N_-METHYLENEDIACRYLAMIDES

Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the

Related Elements

190

2015

9

Nanocatalytic one-pot, four-component synthesis

of some new triheterocyclic compounds consisting

of pyrazole, pyran, and pyrimidinone rings

New J. Chem

39

2015

10

Efficient One-Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,

12-Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-Ones Catalyzedby CuO-CeO2 Nanocomposite Under Solvent-Free Conditions

Chiang Mai J. Sci

43

2016

11

The first catalytic application of oxidized

carbon nanotubes in a four-component

synthesis of fused heterocycles

Monatsh Chem

147

2016

12

One-pot and Environmentally Friendly Synthesis of New Spiroindolones Using Functionalized Multiwall Carbon Nanotubes as Powerful Catalyst

Journal of the Chinese Chemical Society

63

2016

13

Novel one –pot synthesis of pyrazolpyranopyrimidinones using newly produced α alumina nanoparticles as power ful catalyst

Iran .j.chem.chem.eng

Kiani,sajad khodabakhshi , saeed rashidi, alimorad ,tavakoli ,ziba ,dasthoon , sadegh

 

2018

14

Theoretical Investigation of Adsorption Effects of Granisetron Anticancer Drug over BN(7,7-7) Nanotube as a Factor of Drug Delivery: a DFT Study

 

Chinese J. Struct. Chem.

 

 

2019

 

 

 

 

همایش ها

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

نام همايش

محل برگزاري

سال

1

An efficient microwave –assisted synthesis of hydantoins derivatives under solvent free conditions.

دوازدهمين و چهارمين گردهمايي اساتيد شيمي آلي ايران –دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

دانشگاه جندی شاپور اهواز

84

زیبا توکلی، علی رضا کیاست

2

استفاده از تری اکسیدکروم حمایت شده بر روی آلومینا به عنوانرعامل اکسید کننده بنزویین در شرایط بدون حلال

اولین همایش منطقه ای شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

دانشگاه آزاد فیروز آباد

85

زیبا توکلی،

فروغ خسروی

3

تراکم آلدئیدها به بنزوئین در حضور سدیم سیانید تحت شرایط مایکروویو ودر غیاب حلال

اولین همایش دستاوردهای مطقه یک

دانشگاه آزاد گچساران

85

زیبا توکلی،فوغ خسروی

4

Solid phase Extraction (SPE)method for selective Determination of

پانزدهمین سمینارشيمي تجزيه ا

دانشگاه شیراز

85

فرشید احمدی،  زیبا توکلی، مینا بهرامی،  آزاده خان محمدی

5

Colud point Extraction and Determination of copper Iion using 4-Amino-2,3-DimethyL-phenyL -3-pyrazoline -5-one by flame Atomic Absorption spectroscopy

پانزدهمین سمینارشيمي تجزيه ايران

دانشگاه شیراز

85

فرشید احمدی،

آزاده خان محمدی

6

اكسيداسيون كاتاليتيكي سولفيدها به سولفاكسيد تحت شرايط بدون حلال

همايش شيمي دانشگاه آزاد واحد شيراز

دانشگاه آزاد شیراز

 

87

لیلا ایالتی، زیبا توکلی

7

کروم تری کلرید ساپورت شده با (CrCl3/SiO2)کاتالیزوری تمیز وقابل بازیافت برای سنتز مشتقات کینوکسالین در دمای اتاق

هشتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور قزوین

89

زیبا توکلی

عبدالمحمد قاسمی

8

سنتز مشتقات 1و8دی اکسواکتاهیدروزانتن ها با استفاده کروم تری کلرید ساپورت شده با سیلیکاژل به عنوان کاتالیزوری تمیز و قابل بازیافت در آب

هشتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور قزوین

89

زیبا توکلی، عبدالمحمد قاسمی

9

فرایندی ساده برای سنتز مشتقات بنزوپیرازین با استفاده از باریم دی کلرید

نهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

90

زیبا توکلی

10

Isoquinoline-promoted efficient synthesis of dimethyl aminoN-phenylalkanethiophosphnate

دومین همایش ملی نفت، گازوپتروشیمی گچساران

دانشگاه آزاد گچساران

91

زیبا توکلی، -

نصرالله جعفر پور

11

کاربرد مدیریت دانش در موسسات آموزشی

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

دانشگاه پیام نور و موسسه آموزشی نورباران اندیشه کیش

92

زیبا توکلی،  علی خدری

12

یک واکنش یک مرحله ای برای تهیه پیرانوپیریمیدینون ها با استفاده از کاتالیسور موثر نانو گاما آلومینا در شرایط استفاده از حلال

اولین همایش نانو تکنولوژی شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

94

هدایت بقایی، زیباتوکلی

13

سنتزمشتقاتپیرازولو پیرانو پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزورموثرنانوTiO2

اولین همایش نانو تکنولوژی شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

94

صادق دستخون،

زیبا توکلی

14

A faciale Three_Components/one pot synthesis of 2-Amino-4h-chrmenes in the presence of DABCO  As A  mild  And Efficient  Catalyst

مباحث نوین در  مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

95

یاسر خوب نژاد – زیبا توکلی

15

Synthesis of phosphorylated  dialkylsuccinates contauning ph thalazin 1-one moieties

مباحث نوین در مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

95

زیباتوکلی ، نصراله جعفر پور ، یاسر خوب نژاد

16

سنتز 2- آمینو -7و7 –دی متیل-5-اکسو 5،6،7،8 –تتراهیدروپیرانو(2،3)-کرومن -3-کربونیتریل در حضور کاتالیزور Na2CO2 تحت شرایط سایشی

مباحث نوین در مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

95

ناهید رضایی، زیباتوکلی

17

A new method for synthrsis of 3/4   _dihydropyrano  c – chromen  derivatives   using  sodium carbonate  as catalyst in solvent free

مباحث نوین در  مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

95

ناهید رضایی، زیباتوکلی

18

Graphite –sulfunic Acid  as an Efficient catalyst for the one pot synthesis of Amino chromenes

مباحث نوین در مهندسی شیمی

1395

 

محسن اله کرم پور دیل –زیبا توکلی

 

پیوند های مفید

آرشیو اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر  گناوه

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس دانشگاه : بندرگناوه - چهارراه معلم-خیابان دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن تماس : 07733148399-07733148400-07733148320


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه میباشد می باشد|:.